Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 01-10-2018

Algemeen:

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-10-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Alle gegevens die verzameld worden, worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt.

Door gebruik te maken van de website van The Bookshelf, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden verzameld:

 • NAW gegevens
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • Cookies

Doel verzameling gegevens:

The Bookshelf verzameld bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot het maken van een account.
 • Het verzenden van uw bestelling.
 • Om u op de hoogte te kunnen stellen over eventuele wijzigingen.

Bewaren persoonsgegevens:

The Bookshelf bewaart uw persoonsgegevens gedurende eenperiode van 12 maanden, na uw laatste bezoek aan de website. Sommige gegevens  kunnen – vanwege wettelijke (fiscale) verplichtingen – langer bewaard worden. Namelijk voor de periode van 7 jaren. Deze persoonsgegevens worden enkel vooradministratieve doeleinden bewaard.

Alle bewaarde persoonsgegevens kunnen gebaseerd zijn op een van de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van de overeenkomst .
 • Toestemming
  Deze persoonsgegevens worden enkel voor administratieve doeleinden bewaard.

Verstrekken persoonsgegevens met derden:

The Bookshelf waarborgt de bescherming van uw persoonsgegevens en deelt of verkoopt deze nietmet/aan derden. Op deze regel geldt echter een uitzonder voor de volgende partijen:

 • Mollie – Voor het verwerken van Ideal betalingen heeft The Bookshelf een verwerkerovereenkomst gesloten met Mollie. Dit bedrijf verwerkt alle betalingen van klanten van The Bookshelf. Mollie verwerkt en bewaart alleen de gegevens die toepasselijk zijn voor hun dienst.
 • PostNL – Voor het verzenden van uw bestelling, moeten uw gegevens worden gedeeld met PostNL. Zij zijn de partij waarmee The Bookshelf haar producten verstuurd. The Bookshelf heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met PostNL.

Sociale media:

Op de website van The Bookshelf staan een aantal ‘sociale media knoppen’. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, worden uw gegevens door deze diensten verzameld.

Contact formulier:

Op de website kunt u een contactformulier invullen, wanneer u bijvoorbeeld een vraagt wilt stellen aan ons. Hierbij wordt om uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Zodra uw vragen  beantwoordt zijn, zullen deze gegevens verwijderd worden.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browserworden opgeslagen op uw computer. The Bookshelf gebruikt cookies om u teherkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie teverzamelen over het gebruik van onze diensten en om deze te kunnen verbeterenen aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geveninformatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw internetbrowser zo instellen, dat u tijdens een bezoek aan The Bookshelf geen cookies ontvangt. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functies van onze website dan niet goedwerken.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door uw persoonlijke instellingen te wijzigen in uw account. Of door contact met The Bookshelf op te nemen, via de e-mail.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voorgebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met Peggy. U kunt hiervoor een e-mail te sturen naar contact@thebookshelf.nl.